"Party.postcard.lv" ir tiesības īstenot Klienta personālo datu apstrādi (savākšanu, glabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, translāciju utt.). Datu apstrādes mērķis ir Klientu uzskaite, pakalpojuma sniegšana, piedāvājums un uzturēšana. Klients piekrīt tam, lai viņa personīgie dati tiktu pieņemti un apstrādāti minēto mērķu sasniegšanai. Klients pilnībā ir atbildīgs par sniegto datu patiesumu, kā arī par informācijas un izteiktās vēlmes pareizību.
„Party.postcard.lv”, pakalpojumu Piegādātājs un Klients nav atbildīgi par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas tādu iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no „Party.postcard.lv” un Klienta, ko izraisīja apstākļi, kuri nebija „Party.postcard.lv” un Klienta varā, un kurus nevarēja paredzēt iepriekš un tos ietekmēt.

Visa informācija, ieskaitot fotogrāfijas, kuras izvietotas „Party.postcard.lv” mājas lapā, ir ekskluzīvs „postcard.lv” īpašums vai tiek izmantota atbilstoši tieši šo darbu autoru piekrišana. Jebkura kopēšana, izplatīšana, nodošana, izvietošana un jebkāda cita mājas lapas modifikācija bez iepriekšējās „Party.postcard.lv” piekrišanas ir aizliegta.

„Party.postcard.lv” ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā ieviest labojumus šajos Nosacījumos pēc saviem uzskatiem. Izmaiņas stājās spēkā pēc to publicēšanas „Party.postcard.lv” mājas lapā.

PRIVĀTUMS