Privātuma politika

"Party.postcard.lv" ir tiesības īstenot Klienta personālo datu apstrādi (savākšanu, glabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, translāciju utt.). Datu apstrādes mērķis ir Klientu uzskaite, pakalpojuma sniegšana, piedāvājums un uzturēšana. Klients piekrīt tam, lai viņa personīgie dati tiktu pieņemti un apstrādāti minēto mērķu sasniegšanai. Klients pilnībā ir atbildīgs par sniegto datu patiesumu, kā arī par informācijas un izteiktās vēlmes pareizību.
„Party.postcard.lv”, pakalpojumu Piegādātājs un Klients nav atbildīgi par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas tādu iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no „Party.postcard.lv” un Klienta, ko izraisīja apstākļi, kuri nebija „Party.postcard.lv” un Klienta varā, un kurus nevarēja paredzēt iepriekš un tos ietekmēt.

Visa informācija, ieskaitot fotogrāfijas, kuras izvietotas „Party.postcard.lv” mājas lapā, ir ekskluzīvs „postcard.lv” īpašums vai tiek izmantota atbilstoši tieši šo darbu autoru piekrišana. Jebkura kopēšana, izplatīšana, nodošana, izvietošana un jebkāda cita mājas lapas modifikācija bez iepriekšējās „Party.postcard.lv” piekrišanas ir aizliegta.

„Party.postcard.lv” ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā ieviest labojumus šajos Nosacījumos pēc saviem uzskatiem. Izmaiņas stājās spēkā pēc to publicēšanas „Party.postcard.lv” mājas lapā.

PRIVĀTUMS

  • Visi Portālā ievadītie Lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  • Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, Lietotājs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgā Lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
  • Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir Merriment SIA, 40203290994, juridiskā adrese: Zaķu iela 7-49, Rīga, LV-1009.
  • Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – Pasūtījumu izpildīšana, preču piegāde.
  • Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts un 13.1 panta 2. punkts.
  • Sabiedrībai ir tiesības ar e-pasta starpniecību informēt Lietotājus par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.
  • Lietotājam ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus.
  • Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi (attiecīgajam Piegādātājam, kurš nodrošina Kupona apmaiņu pret Produktu; Produktu piegādātājam (pastam, kurjeram), ja Lietotājs ir izvēlējies piegādes pakalpojumus).